HIEULY.COM là một website cá nhân được hoạt động và phát triển bởi Lý Trung Hiếu.

HIEULY.COM hoạt động với mong muốn chia sẻ kiến thức về Facebook Messenger Bots để các bạn có thể tự ứng dụng Facebook Messenger Bots vào việc chăm sóc người dùng một cách đa dạng và thông minh hơn.

Ngoài Facebook Messenger Bots, Hiếu Lý cũng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn liên quan đến Digital Marketing, các ứng dụng, công cụ hỗ trợ.

Cam kết:

Hiếu Lý sẽ luôn cung cấp nội dung bài viết chất lượng, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng/công cụ tốt nhất, tạo dựng một môi trường chia sẻ kiến thức lành mạnh và nói không với hành động vi phạm bản quyền.

Đọc giả có thể giao lưu với mình trên Facebook tại profile: Robin Hiếu.

Yay,